نوروز 1397 مبارک

حضور دکتر مرتضی طالع ماسوله پدر گردشگری ایران در خانه نخجیر شهر تاریخی نراق

استقبال بازدیدکنندگان نمایشگاه بوم گردی برج میلاد از غرفه خانه نخجیر (اسفند 1396)

اقامت مهندسین فرانسوی شرکت پژو‌ و سیتروئن در خانه نخجیر 1396/09/24

اقامت تور طبیعت گردی در خانه نخجیر شهر نراق