جاذبه های تاریخی

ردیف عنوان
1 بافت تاریخی
 2 بازار و کاروانسرای شمس السلطنه
 3  کاروانسرای حاج مهدی نراقی
 4  حسینیه و آب انبار حاج مهدی نراقی
 5  حسینیه و آب انبار حاج عبدالباقی نراقی
 6  مسجد جامع نراق
7  مسجد امام حسن ع (مسجد پائین )
8  خانه های تاریخی
9  قنات وقفی حاج الله داد