اقامت آقای اسماعیل میرفخرایی مجری و تهیه‌کننده برنامه‌های علمی تلویزیون در خانه نخجیر شهر نراق

اقامت آقای اسماعیل میرفخرایی مجری و تهیه‌کننده برنامه‌های علمی تلویزیون در خانه نخجیر شهر نراق (1396/02/17)

147

حضور اهالی خبر و رسانه در خانه نخجیر

بازدید و تهیه گزارش خبری توسط خبرگزاری صداوسیمای استان مرکزی ، خبرگزاری ایسنا ، خبرگزاری ایکنا از خانه نخجیر و همچنین تهیه برنامه تولیدی توسط  گروه تولید صداوسیمای استان مرکزی از شهر تاریخی نراق و خانه نخجیر (1395/12/22)

photo_2017-03-15_09-06-43