اقامت مدیران شرکت توزیع برق استان مرکزی در خانه نخجیر

اقامت مدیر عامل شرکت توزیع برق استان مرکزی،جناب آقای مهندس الله دادوکلیه مسئولین ادارات توزیع برق شهرستانهای استان مرکزی در خانه نخجیر شهر نراق.17/06/95

index1121

بازدید فرماندار شهرستان دلیجان از خانه نخجیر شهر نراق

فرماندار دلیجان آقای دکتر فدایی به همراه دکتر عامری مشاور مدیر کل اداره مترجمین خارج از کشور، مهندس اسماعیلی شهردار دلیجان، دکتر خاکی رئیس اداره بهزیستی  دلیجان و جمعی از اعضا هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نراق از خانه نخجیر بازدید نمودند.04/06/95

111