عقد تفاهم نامه خانه نخجیر نراق با سازمان ها و موسسات کشوری

افتخاراتی بزرگ برای خانه نخجیر نراق :

انعقاد تفاهم نامه با بانک مسکن جمهوری اسلامی ایران
انعقاد تفاهم نامه با سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

معرفی خانه نخجیر به عنوان یکی از مقاصد گردشگری موسسه شهید رجایی قرارگاه خاتم الانبیاء

21